izpis_h1_title_alt

Pogled učencev na prisotnost škodljivih snovi v oblačilih
ID Škof, Špela (Author), ID Lovšin Kozina, Francka (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Zaman, Barbara (Comentor)

URLURL - Presentation file, Visit http://pefprints.pef.uni-lj.si/5942/ This link opens in a new window

Abstract
Osnovna surovina za izdelavo tekstilnih izdelkov in polizdelkov so vlakna, ki jih ločimo glede na izvor, kemično sestavo, lastnosti vlaken in namen uporabe. Zaradi doseganja želenih končnih lastnosti tekstilij se v procesu pridelave in predelave vlaken ter izdelave tekstilnih izdelkov z namenom izboljšanja njihovih lastnosti uporabljajo tudi različne kemijske snovi. To so poleg barvil tudi snovi, ki lahko blagu izboljšajo nekatere lastnosti, kot so mečkavost, (ne)vnetljivost, vodoodbojnost, mehkoba in podobno. Uporaba kemijskih snovi v tekstilni industriji lahko negativno vpliva tudi na zdravje ljudi, saj lahko uporabljene snovi preidejo v organizem skozi kožo, oralno ali z vdihavanjem. Zdravju škodljive snovi lahko na naš organizem vplivajo genotoksično in kancerogeno ter povzročajo motnje pri delovanju hormonalnega sistema. Tekstilna industrija je ena najbolj okolju neprijaznih industrij, vendar je večanje javnega zavedanja in družbene odgovornosti, povezane z okoljsko problematiko, vodilo tekstilno industrijo v okolju bolj prijazno proizvodnjo izdelkov. V ta namen so za izboljšanje lastnosti in videza tekstilnih izdelkov začeli uporabljati snovi in postopke pridelave in obdelave vlaken, ki okolju in zdravju ljudi niso nevarni. Tekstilni izdelki, ki ne vsebujejo škodljivih snovi za okolje in zdravje ljudi, so ustrezno označeni. Eko označevanje je na evropskem trgu prisotno že od leta 1992, od takrat pa so na trgu še danes veljavne oznake. Namen diplomskega dela je bil raziskati pogled osnovnošolcev na prisotnost škodljivih snovi v oblačilih ter oblikovati smernice za kvalitetnejše ozaveščanje učencev o opisani problematiki. V raziskavo je bilo vključenih 114 učencev devetega razreda treh različnih slovenskih osnovnih šol. Rezultati kažejo, da se večina osnovnošolcev ne zaveda, da lahko oblačila vsebujejo zdravju škodljive snovi. Večina osnovnošolcev pa prepozna vsaj enega izmed znakov za označevanje ekoloških oblačil, vendar ne obstajajo statistično pomembne razlike v prepoznavanju označb med dečki in deklicami, prav tako ne obstaja povezanost med dejstvom, da učenci nosijo ekološka oblačila, in poznavanjem znakov za označevanje ekoloških oblačil.

Language:Slovenian
Keywords:tekstilna vlakna
Work type:Bachelor thesis/paper
Typology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:PEF - Faculty of Education
Year:2019
PID:20.500.12556/RUL-110574 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:12586313 This link opens in a new window
Publication date in RUL:18.09.2019
Views:1476
Downloads:134
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:The view of the students on the presence of harmful substances in clothing
Abstract:
The basic raw material for the production of textile products and semi-finished products are fibres which are separated according to their origin, chemical composition, fibre properties and intended use. In order to achieve the desired final properties of textiles, various chemical substances are also used in the process of production and processing of fibres and the manufacture of textile products in order to improve their properties. These are, in addition to colorants, substances that can improve some of the product's properties, such as friability, (in) flammability, water repellency, softness and the like. The use of chemicals in the textile industry can also have a negative impact on human health, since the substances used can enter the body through the skin, orally or by inhalation. Harmful substances can affect our body genotoxically and carcinogenically and cause disruption of the hormonal system. The textile industry is one of the most environmentally unfriendly industries, but increasing public awareness and social responsibility related to environmental issues has led the textile industry to produce products more environmentally friendly. To this end, substances and processes for the production and treatment of fibres, which are not hazardous to the environment and human health, have been started to improve the appearance and appearance of textile products. Textile products containing no harmful substances for the environment and human health shall be appropriately labelled. Eco-labelling has been present on the European market since 1992, and since then it has remained in the market today. The purpose of the diploma thesis was to investigate the primary school students 'view of the presence of harmful substances in clothing and to formulate guidelines for raising the students' awareness of the problem described. 114 ninth grade students from three different Slovenian elementary schools were included in the survey. The results show that most elementary students are unaware that clothing may contain harmful substances. Most elementary students, however, recognize at least one of the eco-labelling signs, but there is no statistically significant difference in the identification of eco-labels between boys and girls and there is no correlation between the fact that students wear eco-clothing and eco-labelling identification.

Keywords:textile fibres

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back