izpis_h1_title_alt

Vojno deklištvo in ideologije: primerjalna analiza mladinskih romanov Zaupno in Hotel Zagorje
Ovsec, Julija (Author), Matajc, Vanesa (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (1006,53 KB)

Abstract
V svoji magistrski nalogi obravnavam upodabljanje deklet v vojni pripovedni prozi za mladino. Za primerjalno obravnavo sem izbrala dva mladinska romana, roman Zaupno: Marjetkin vojni dnevnik (1981) slovenskega avtorja Antona Ingoliča, ki je časovno umeščen v drugo svetovno vojno (1941?1945) in protifašistični odpor v prostoru bivše Jugoslavije, ter roman Hotel Zagorje (2010) hrvaške pisateljice Ivane Simić Bodrožić, ki se dogaja v času domovinske vojne na Hrvaškem (1991?1995). V nalogi raziskujem, v kolikšni meri se ideološki in družbeni interesi odražajo v upodabljanju deklet, katerih vzgoja je podrejena mnogim regulacijam, kako so prikazane spremembe v obravnavi žensk in položaja ženske v družbi, saj so dekliške bralke ciljna skupina novih vzgojnih in ideoloških procesov. Predpostavila sem, da se ideološke zasnove političnih in ekonomskih sistemov obeh družb v vojni in po njej odražajo v portretiranju dekliških likov ter da se razlike kažejo v izpisovanju karakternih lastnosti, vključenosti v družbo in sodelovanja v vojni, dojemanja izgube družinskih članov, razumevanju begunskega položaja, odnosa do družine, do prijateljev, do družbe in prevladujočih družbenih vrednot v njunih okoljih, odnosa do telesa in s telesom povezanih tem (prva menstruacija, spolnost, izgled...). Zaradi enake strukture pripovedi (junakinjin dnevnik) in skupnih motivov je v besedilih lažje razbrati ideološki doprinos in družbeno pogojene dejavnike v referenčnem času in prostoru obeh romanov ter prepoznati podobnosti in razlike v portretiranju dekliških likov. V primerjalni analizi sem se naslonila na feministične literarne teorije in feministično kritiko. Svojo osnovno raziskovalno hipotezo sem v večinski meri potrdila, poleg tega pa sem med primerjavo ugotovila, da se pojavljajo skupne značilnosti v obeh romanih. Oba romana, kljub vpetosti v različni ideološki okolji, reproducirata patriarhalno ideologijo, roman Zaupno le v nekoliko manjši meri. Potrdila sem tudi tezo, da se značilnosti obeh ideologij, socialističnega internacionalizma in protisocialističnega nacionalizma, ki delujeta v obeh referenčnih okoljih, odražata v upodabljanju deklic. Deklici sta namreč nosilki idej, ki se izražajo skozi njuno delovanje, razumevanje sveta in videnje sebe.

Language:Slovenian
Keywords:dekleta, mladinska vojna pripovedna proza, Anton Ingolič, Ivana Simić Bodrožić, ideologija, feministična kritika, socializem, družbena neenakost
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Organization:FF - Faculty of Arts
Year:2019
Views:58
Downloads:26
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only to logged in users.
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:War Girlhood and Ideologies: A Comparative Analysis of Young Adult Novels Confidential and Hotel Zagorje
Abstract:
In my master's thesis, I address the depiction of girls in young adults war prose. For comparative consideration, I chose two young adult novels, the novel Confidential: Marjetka's War Diary (1981) by Slovenian author Anton Ingolič, which is temporarily placed in World War II (1941-1945), the anti-fascist resistance in the former Yugoslavia, and the novel Hotel Zagorje (2010 ) by the Croatian writer Ivana Simić Bodrožić, taking place during the Homeland War in Croatia (1991-1995). In my thesis I explore the extent to which ideological and social interests are reflected in the portrayal of girls whose upbringing is subject to many regulations, how changes in the treatment of women and the position of women in society are portrayed as young female readers are the target of new educational and ideological processes. I assumed that the ideological conceptions of the political and economic systems of both societies in and after the war were reflected in the portrayal of young female characters, and that differences were reflected in the expression of character traits, involvement in society and participation in war, perceptions of loss of family members, understanding of the refugee position, attitudes towards family, friends, society and prevailing social values in their environments, attitudes towards the body and related topics (first menstruation, sexuality, appearance ...). Due to the same structure of the narrative (heroine's diary) and common motives, it is easier to understand the ideological contribution and socially conditioned factors in the reference time and space of the two novels, as they apear in text, and to recognize the similarities and differences in the portrayal of the girl characters. In comparative analysis, I have used feminist literary theories and feminist criticism. For the most part, I confirmed my basic research hypothesis, and in the course of comparison, I found that there are commonalities in both novels. Both novels, despite being embedded in a different ideological environment, reproduce patriarchal ideology, the novel Confidential only to a lesser extent. I also confirmed the thesis that the characteristics of both ideologies, socialist internationalism and anti-socialist nationalism operating in both reference environments, are reflected in the depiction of girls. Girls are the bearers of ideas that express themselves through their actions, understanding of the world and how they see themselves

Keywords:girls, young adult war fiction, Anton Ingolič, Ivana Simić Bodrožić, ideology, feminist criticism, socialism, social inequality

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back