izpis_h1_title_alt

Vloga šolske svetovalne službe pri obravnavi učencev, žrtev nasilja v družini
Vehar, Nina (Author), Gregorčič Mrvar, Petra (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (2,48 MB)
MD5: 8382C67AD4DD8E7B95928A0BF96BAB33

Abstract
Vloga šolske svetovalne službe pri obravnavi učencev, žrtev nasilja v družini Šolska svetovalna služba se pri svojem delu srečuje tudi z učenci, ki prihajajo iz nasilnega družinskega okolja. Ker je zavezana k ničelni toleranci do nasilja, se mora na vsakršno zaznano nasilje v družini odzvati in ga ustrezno obravnavati. Magistrsko delo skuša osvetliti vlogo šolske svetovalne službe pri obravnavi učencev, za katere je bil vzpostavljen sum, da so žrtve nasilja v družini. Teoretični del je zasnovan na opredelitvi nasilja v družini in njegovih različnih oblik ter predstavitvi možnih posledic nasilja v družini pri otrocih, ki se kažejo tudi v šolskem okolju. Predstavitev vloge šole kot varovalnega dejavnika za otroke, ki so deležni nasilja v družini, ter oris formalnega okvira obravnave nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne ustanove služita kot uvod v jedro teoretičnega dela, ki oriše mesto šolske svetovalne službe v osnovni šoli s poudarkom na prikazu poteka obravnave učencev, žrtev nasilja v družini, od trenutka ko le-ta izve za (sum na) nasilje v družini naprej: predstavitev korakov od zaznave do prijave suma na nasilje v družini, neposredno delo z otrokom, žrtvijo nasilja v družini in njegovimi starši, sodelovanje z drugimi udeleženci v vzgojno-izobraževalnem procesu (z učitelji, vodstvom šole in oddelkom) ter z zunanjimi institucijami, predvsem s strokovnimi delavci na centru za socialno delo. Teoretični del se sklene s prikazom pomena dodatnega izobraževanja in usposabljanja šolske svetovalne službe s področja nasilja v družini. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati kvalitativne empirične raziskave, v sklopu katere so bili podatki pridobljeni s pomočjo polstrukturiranih intervjujev, ki smo jih opravili s tremi šolskimi svetovalnimi delavci, zaposlenimi na osnovnih šolah v isti regiji, ter s strokovno delavko na pristojnem centru za socialno delo. Ugotovili smo, da imajo šolski svetovalni delavci pri obravnavi učencev, žrtev nasilja v družini, zahtevno nalogo. Nedvomno je nepogrešljivo neposredno delo z otrokom, vendar učinkovita obravnava nasilja v družini zahteva tudi veliko medsebojnega sodelovanja in posvetovanja z drugimi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa ter z zunanjimi strokovnjaki (predvsem s strokovnimi delavci na centru za socialno delo), ki temelji na njihovem medsebojnem zaupanju, dobrih medsebojnih odnosih in dobri komunikaciji. Pri tem je pomembno, da so vsi posamezniki pripravljeni sodelovati in jim je v ospredju dobrobit žrtve. Kljub nekaterim omejitvam raziskava nazorno oriše možne prakse na področju obravnave učencev, žrtev nasilja v družini, ter lahko tako služi kot vzvod za nadaljnji razmislek in nadaljnje raziskovanje, šolskim svetovalnim delavcem pa tudi za evalvacijo lastne prakse ter morebitno dodatno izobraževanje in usposabljanje na tem področju.

Language:Slovenian
Keywords:nasilje, nasilje v družini, žrtev, šolska svetovalna služba, obravnava otrok, sodelovanje, interni tim, multidisciplinarni tim
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Organization:FF - Faculty of Arts
Year:2019
Views:640
Downloads:509
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only to logged in users.
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Role of school counselling services when dealing with students who are victims of domestic violence
Abstract:
Role of school counselling services when dealing with students who are victims of domestic violence In their work, the school counselling service also encounters students who come from a violent domestic environment. As they are committed to zero tolerance to violence, they must respond to any type of perceived domestic violence, and address it appropriately. The Master’s Thesis tries to highlight the role of school counselling services when dealing with students for whom it is suspected that they are victims of domestic violence. The theoretical part is based on the definition of domestic violence and its different forms, and the presentation of possible consequences of domestic violence in children, which are also reflected in the school environment. The presentation of the school’s role as a protective factor for children who are subject to domestic violence and the outline of the formal framework for addressing domestic violence for educational establishments serve as an introduction to the core of the theoretical part, which outlines the position of the school counselling service in elementary school with emphasis on the presentation of the process of dealing with students who are victims of domestic violence, from the moment (suspected) domestic violence is discovered onwards: presentation of steps from the detection to the reporting of domestic violence, direct work with the child who is the victim of domestic violence and with their parents, collaboration with other participants in the educational process (teachers, school management and the class), and external institutions, especially with social workers at the Centre for Social Work. The theoretical part is concluded with a presentation of the importance of additional education and training in the area of family violence for the school counselling service. The empirical part presents the results of the qualitative empirical research, for which data were obtained through semi-structured interviews with three school counsellors employed in elementary schools in the same region, as well as with a social worker at the competent Centre for Social Work. We established that school counsellors have a demanding role in dealing with students who are victims of domestic violence. Without a doubt, it is indispensable to work directly with the child, however, to address domestic violence effectively, this also requires a lot of mutual collaboration and consultation with other participants in the educational process as well as with external experts (especially with social workers at the Centre for Social Work), which is based on their mutual trust, good interpersonal relationships and good communication. In doing so, it is important that all individuals are willing to collaborate and regard the well-being of the victim as a priority. Despite some restrictions, the research explicitly outlines the possible practices for dealing with students who are victims of domestic violence, and can thus serve as a lever for further contemplation and research, and as a tool for school counsellors to evaluate their own practices and potentially undergo further education and training in this area.

Keywords:violence, domestic violence, victim, school counselling service, dealing with children, collaboration, internal team, multidisciplinary team

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back