izpis_h1_title_alt

Struktura samopodobe in subjektivno blagostanje - testiranje integrativnega kulturnega modela
ID Volarič, Natali (Author), ID Avsec, Andreja (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (1,37 MB)
MD5: FD8BC2646E17999609C2B9B6447A4F78

Abstract
Raziskovali smo značilnosti subjektivnega blagostanja, strukture samopodobe in njuno medsebojno povezanost na vzorcu slovenskih (N = 240), hrvaških (N = 212) in čeških (N = 160) študentov. Preverili smo, ali je za njih značilen integrativni kulturni model povezanosti, ki so ga raziskovalci predhodno že potrdili v nekaterih izvorno kolektivističnih vzhodnoazijskih kulturah (Cheng idr., 2011), ki so podobno kot Slovenija, Hrvaška in Češka v zadnjih desetletjih doživele hitre socioekonomske spremembe. Model predpostavlja povezanost soodvisne in neodvisne strukture samopodobe s komponentami subjektivnega blagostanja, saj ne neodvisna, niti soodvisna samopodoba kot sama ne zadostuje za subjektivno blagostanje. Obe sta namreč predpostavljeni kot dva ločena mehanizma, ki dopolnjujeta drug drugega. V delu smo za merjenje konstruktov jaza uporabili Vprašalnik neodvisnega in soodvisnega jaza (IISS; Lu in Gilmour, 2007), za merjenje vidikov subjektivnega blagostanja pa Vprašalnik duševnega zdravja (MHC-SF; Keyes, 2002). Podatke smo pridobili z baterijo vprašalnikov, izdelano za namene medkulturne raziskave International Study of Emotional Intelligence. Predpostavljene hipoteze glede odnosov med strukturo samopodobe in subjektivnim blagostanjem so bile le delno podprte z rezultati. Pri vseh treh vidikih subjektivnega blagostanja (čustveni, psihološki in socialni) smo ugotovili statistično pomembne povezave tako z neodvisno kot s soodvisno samopodobo, vendar se ne glede na relativno geografsko bližino preučevanih držav med njimi kažejo razlike. Z ugotovitvami smo dokazali kulturno specifične procese v strukturi samopodobe in subjektivnem blagostanju. Rezultati raziskave so dokaz, da teh treh držav ni smiselno enotiti in jih glede na strukturo samopodobe združevati v eno skupino, ampak so med njimi prisotne regionalne razlike.

Language:Slovenian
Keywords:samopodoba, struktura samopodobe, subjektivno blagostanje, sociokulturne razlike, kulturni modeli
Work type:Master's thesis/paper
Organization:FF - Faculty of Arts
Year:2019
PID:20.500.12556/RUL-106450 This link opens in a new window
Publication date in RUL:25.02.2019
Views:1582
Downloads:256
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Self-Construal and Subjective Wellbeing – a Test of the Integrative Cultural Model
Abstract:
The thesis studies the characteristics of subjective wellbeing, self-construal and their interconnectedness, based on a sample of Slovenian (N = 240), Croatian (N = 212) and Czech (N = 160) students. We explored whether the integrative cultural model of interconnectedness applies to these countries. The model has been previously confirmed in some of the originally collectivist East-Asian cultures (Cheng et al, 2011), which, similarly as Slovenia, Croatia and Czech Republic, experienced quick socio-economic changes in the last decades. The model presupposes the connectedness of the interdependent and independent self-construal with the subjective wellbeing components, because neither the independent nor the interdependent self-construal as such is sufficient for subjective wellbeing. Both are actually presupposed as two separate mechanisms that complement each other. In the thesis, we use Independent and Interdependent Self Scale (IISS; Lu and Gilmour, 2007) for measuring the self-construals, and The Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF; Keyes, 2002) for measuring the aspects of subjective wellbeing. The data is gathered with a battery of questionnaires, designed for the purposes of the intercultural study International Study of Emotional Intelligence. The presupposed hypotheses on the relations between the self-construal and subjective wellbeing are only partially supported by the results. All three aspects of subjective wellbeing (emotional, psychological and social) show statistically important corellations to the independent as well as interdependent self-construal. However, there are some differences between the countries, despite their relative geographic proximity. The findings suggest the culturally-specific processes of self-construal and subjective wellbeing. The results show that it is not reasonable to equate these three countries and join them into one group based on their self-construal, as there are many regional differences among them.

Keywords:self-concept, self-construal, subjective wellbeing, sociocultural differences, cultural models

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back