izpis_h1_title_alt

Hipoteka v slovenski pravni ureditvi
ID Ščuka, Vanesa (Author), ID Juhart, Miha (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (1,40 MB)
MD5: CC514D46FD0FE36BC092C22B8A571BE4

Abstract
Hipoteka je zastavna pravica na nepremičnini. Zastavna pravica je omejena stvarna pravica zastavnega upnika na točno določeni tuji stvari ali pravici, namen katere je zavarovanje ene ali več določenih terjatev. Zastavni upnik ima pooblastilo, da poplača svojo zapadlo terjatev, ki ni pravočasno plačana, iz vrednosti zastavljene stvari. Njegovo poplačilo glavnice, obresti in stroškov je prednostno pred vsemi ostalimi upniki zastavitelja. Hipoteka je neposestna zastavna pravica, na kateri zastavitelj ohrani posest in zastavljeno nepremičnino naprej uporablja in izkorišča. Poznamo več vrst hipoteke. Na pravnem temelju razlikujemo pogodbeno hipoteko, ki nastane na podlagi pravnega posla, prisilno hipoteko, ki nastane na podlagi sodne odločbe, in zakonito hipoteko, ki nastane na podlagi zakona. Poleg temeljnih oblik poznamo tudi posebne vrste hipoteke: skupna hipoteka, maksimalna hipoteka in zastavna pravica na nevpisanih nepremičninah. Hipoteka je knjižna pravica, ki se vpisuje v zemljiško knjigo. Pogodbena in prisilna hipoteka nastaneta z vpisom v zemljiško knjigo, ki ima konstitutivni učinek. Zakonita hipoteka nastane, ko so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji. Vpis v zemljiško knjigo ima samo deklaratorni učinek. V zvezi s prenehanjem hipoteke poznamo materialni in formalni način prenehanja. Hipoteka materialno preneha, ko so izpolnjeni pogoji za izbris iz zemljiške knjige. Formalno še vedno obstaja, vendar je ni mogoče realizirati. Hipoteka formalno preneha z izbrisom iz zemljiške knjige, ki se ne opravi samodejno, temveč na podlagi javne ali zasebne listine, v praksi najpogosteje na podlagi izbrisne pobotnice.

Language:Slovenian
Keywords:hipoteka, zastavna pravica na nepremičnini, zastavna pogodba, pogodbena hipoteka, prisilna hipoteka, zakonita hipoteka, prenos hipoteke, prenehanje hipoteke, izbris hipoteke, posebne vrste hipoteke
Work type:Master's thesis/paper
Organization:PF - Faculty of Law
Year:2018
PID:20.500.12556/RUL-105559 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:16503377 This link opens in a new window
Publication date in RUL:06.12.2018
Views:3752
Downloads:736
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Mortgage in Slovene legal regulation
Abstract:
Mortgage is a pledge on a real estate. Pledge is a limited real right of creditor on a precisely defined foreign object or right, the purpose of which is to insure one or more defined claims. The creditor has an authorisation to repay not timely paid overdue liabilities from the value of the pledged object. Their repayment of principal, interests and costs has a priority before all other debtor’s creditors. Mortgage is a non-possession pledge, according to which the debtor keeps possession and keeps using and exploiting the pledged property. There are several types of mortgage. On the legal basis, we differ between contractual mortgage, which is set up on the basis of legal business; forced mortgage, which is set up on the basis of court decision; and statutory mortgage, which is based on the statute. Next to the base types, we also know special types of mortgage, namely shared mortgage, maximum mortgage and pledge on non-registered real estate. Mortgage is a residual right, registered in the land register. Contractual and forced mortgages are created with registration in the land register, which has constituent effect. The statutory mortgage is created when the statutory terms are fulfilled. The registration in the land register has only a declaratory effect. In connection to termination of mortgage, we know material and formal ways. The mortgage is materially terminated when the terms for deletion from the land register are fulfilled. It still exists formally, but it cannot be realized. The mortgage is formally terminated with deletion from the land register, which is not done automatically, but on the basis of official or private document, the most common way in praxis is on the basis of cancellation receipt.

Keywords:mortgage, pledge on real estate, pledge contract, contractual mortgage, forced mortgage, statutory mortgage, mortgage transfer, termination of mortgage, deletion of mortgage, special types of mortgages

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back