izpis_h1_title_alt

Pogledi strokovnih delavcev Vrtca Ledina na pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih : magistrsko delo
ID Postružin, Lučka (Author), ID Devjak, Tatjana (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

URLURL - Presentation file, Visit http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5354 This link opens in a new window

Abstract
Predšolska vzgoja ima v družbi velik pomen, saj vzgaja in izobražuje najmlajše otroke, ki so prvič ločeni od domačega okolja in družine, zato imajo strokovni delavci pomembno nalogo, saj ravno oni prvi vstopajo v interakcijo z otroki in starši. Spremembe, ki se vsakodnevno dogajajo okoli nas in so del vsakodnevnega življenja ter procesov in odnosov v vrtcu, od zaposlenih terjajo neprestane prilagoditve, iskanje novih rešitev, oblik in metod dela. V vrtec prihajajo otroci iz družin z različnimi družinskimi vrednotami, kultur in z različno govorečih skupnosti ter pričakovanj in zahtev staršev do svojega otroka. V zadnjih letih je opaziti vedno več otrok, ki potrebujejo pri vsakodnevnem bivanju in učenju v vrtcu prilagoditve in individualne pristope. Poleg tega je potrebno upoštevati politiko države, ki z zakoni postavlja pogoje delovanja javnega vrtca, in dejstvo, da živimo v času hitrega razvoja znanja ter tehnologije, ki z dostopnostjo informacij sprotno oblikuje ali spreminja razmišljanje družbe. Znanje, ki so ga strokovni delavci pridobili s formalnim izobraževanjem, ne zadošča za dobro opravljanje nalog, zato je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje za strokovne delavce izrednega pomena; biti mora prilagojeno vsakemu posamezniku, da ta zapolni primanjkljaje, pridobi potrebne odgovore, rešitve ali literaturo, ki jo potrebuje za svoje delo. Strokovno usposobljeni delavci vrtca, ki poleg empatije v svoje delo vnašajo novosti, so pri svojem delu veliko bolj uspešnejši, zato je načrtovanje profesionalnega razvoja, ki ne vključuje le možnosti za napredovanje, temveč predvsem dostopnost in možnost pridobivanja novega znanja in spreminjanje svojega dela, zelo pomembno. Pri tem ima pomembno vlogo ravnatelj, ki mora podpirati profesionalni razvoj zaposlenih, poznati njihovo delo, spodbujati sodelovanje in ne nazadnje biti zgled vsem zaposlenim. S pomočjo različne domače in tuje strokovne oz. znanstvene literature smo v teoretičnem delu podrobneje analizirali pomen predšolske vzgoje, kurikulum, pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za profesionalni razvoj s ciljem dviga kakovosti in vlogo ravnatelja v procesu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti predšolske vzgoje v javnih vrtcih. V empiričnem delu smo opravili analizo šestletne spremljave procesa profesionalnega izobraževanja in usposabljanja v Vrtcu Ledina in s pomočjo kvantitativne raziskave med strokovnimi delavci vrtca raziskali njihove poglede na pomen profesionalnega usposabljanja, predvsem v smislu vnašanja novih vsebin in oblik dela v praktično delo s ciljem dviga kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela in potrebnih izobraževalnih vsebin.

Language:Slovenian
Keywords:strokovni delavci vrtca, profesionalni razvoj, nadaljnje izobraževanje, kakovost v vrtcih, vloga ravnatelja
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:PEF - Faculty of Education
Year:2018
Publisher:[L. Postružin]
Number of pages:VI, 130 str.
UDC:373.2.011.3-051(043.2)
COBISS.SI-ID:12141129 This link opens in a new window
Publication date in RUL:09.10.2018
Views:645
Downloads:117
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:The views of profesional workers of Kindergarten Ledina on the importance of in – service education and training emloyee
Abstract:
Pre-school education is of significant importance in the society as it educates the youngest children who are for the first time separated from their home environment and their families. That is why professional workers are entrusted with an important task, them being the first ones to enter the interaction with both parents and children. The changes which on a daily basis occur around us and which are part of the daily life, as well as processes and relationships in the kindergarten, demand from employees to constantly adjust and find new solutions as well as forms and methods of work. Children who attend kindergarten come from families with different values and cultures and apart from belonging to various language communities, children also have parents who cultivate different levels of expectations and demands towards them. In recent years, we can observe a growing number of children who require adjustments and individual approaches in their everyday stay and learning in kindergarten. Apart from this, we need to take into account both the policy of the State, which sets the operating conditions with its imposed laws, as well as the fact that we live in the time of rapid development of knowledge and technology, which regularly formulates and changes the thinking thread of the society by means of the information availability. The knowledge, which has been acquired by professional workers through formal education, is not sufficient for work duties to be carried out in a quality manner. Consequently, further education and training is of key importance for professional workers and must be adjusted to every individual's needs in order for the individual to fill the deficits as well as to obtain the necessary answers, solutions and literature, needed for his or her work. Highly competent professional kindergarten workers who apart from empathy also apply novelties to their work tend to be more successful in doing their job. That is why it is highly significant to plan professional development, which does not include merely opportunities for promotion, but above all accessibility, the possibility of acquiring new knowledge, and changing the work patterns. It is the Head of Kindergarten who plays an important role in achieving this by having to support the professional development of the employees, knowing their work, encouraging cooperation, and last but not least, setting an example to all the employees. The theoretical part, prepared by means of various authors, provides an analysis of the significance of preschool education, the Curriculum, and the importance of further education and training for professional development with the aim of quality improvement. We have also inspected the role of the Head of Kindergarten in the process of determining and ensuring quality of preschool education in public kindergartens. The empirical part first introduces the analysis, which has been made based on the six-year-long monitoring of the professional education and training process in Ledina Kindergarten. Further, by means of quantitative research we have explored the professional kindergarten workers' views on the importance of professional development, particularly in terms of introducing new contents and work forms into the practical work with the aim of improving quality of educational work and the necessary educational contents.

Keywords:nursery school, pre-school education, further training, vrtec, predšolska vzgoja, nadaljnje usposabljanje

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back