izpis_h1_title_alt

ANALIZA VPLIVA ZAKONODAJE NA FLEKSIBILNOST V SLOVENSKI JAVNI UPRAVI
ID GABERŠEK, GAŠPER (Author), ID Brejc, Miha (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (1,51 MB)
MD5: 046F9D0B121436F3420BE4198BE790FD

Abstract
V želji, da bi država lahko sledila nenadnim spremembam na trgu dela in se izognila večji brezposelnosti, potrebujemo zakonodajo, ki dopušča večjo fleksibilnosti tako pri delodajalcih kot pri zaposlenih in njihovem delu. Kljub reformam, ki jih je Slovenija izvedla od osamosvojitve, na področju delovnopravne zakonodaje, pogosto zasledimo, da je zakonodaja v nekaterih delih toga. Večja fleksibilnost na trgu dela bi omogočala lažje zaposlovanje in odpuščanje delavcev, brezposelnim, ženskam in tistim, ki iščejo svojo prvo zaposlitev, pa bi omogočala lažjo vključitev na trg dela. Magistrsko delo predstavlja vpliv zakonodaje na fleksibilnost v slovenski javni upravi. Opredeljena so ključna teoretična izhodišča, narejena je bila raziskava na podlagi kvalitativne metode ter primerjava fleksibilnosti delovnopravne zakonodaje z drugimi državami Evropske unije. Želel sem ugotoviti, ali hipertrofija predpisov omejuje fleksibilnost organizacij, kako prenormiranost vpliva na slovensko javno upravo, pa tudi ali je zakonodaja, ki vpliva na fleksibilnost v slovenski javni upravi, bolj toga v primerjavi z drugimi članicami Evropske unije. Magistrska naloga predstavlja nekatere fleksibilne oblike dela in primerjavo dobrih praks tuje delovnopravne zakonodaje, ki bi lahko pripomogle k večji učinkovitosti javne uprave. Tako raziskava kot intervju sta pokazala, da je Slovenija uvrščena med države Evropske unije, ki imajo delovnopravno zakonodajo z dopuščanjem manjše fleksibilnosti v javni upravi, kar kaže na potrebo po spremembi delovnopravne zakonodaje.

Language:Slovenian
Keywords:fleksibilnost, javna uprava, zakonodaja, trg dela, hipertrofija predpisov, prenormiranost
Work type:Master's thesis/paper
Organization:FU - Faculty of Administration
Year:2018
PID:20.500.12556/RUL-104022 This link opens in a new window
Publication date in RUL:01.10.2018
Views:895
Downloads:420
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:ANALYSIS OF THE IMPACT OF LEGISLATION ON FLEXIBILITY IN SLOVENIAN PUBLIC ADMINISTRATION
Abstract:
In the desire for the country to be able to follow sudden changes in the labor market and to avoid an increased unemployment, we need a new legislation which would allow greater flexibility of the employers and employees and their work. In spite of reforms which were introduced in Slovenia since its independence, we often discover that legislation is rigid in some parts in the field of work-code legislation. Greater flexibility in the labor market would enable easier employment and dismissal of workers. It would enable easier inclusion to the labor market to the unemployed, females, and those who seek their first employment. The master’s thesis represents the influence of legislation on the flexibility in the Slovenian public administration. The essential theoretic starting points are defined. The research was performed on the basis of the qualitative method and the comparison of the flexibility of the work-code legislation with the other member states of the European Union. I wanted to ascertain, whether the hypertrophy of regulations limits the flexibility of organizations, how over-regulation influences the Slovenian public administration, and whether legislation which influences the flexibility in the Slovenian public administration is more rigid in comparison to the other member states of the European Union. The master’s thesis represents some flexible forms of labor and the comparison of good practices of foreign work-code legislation which could contribute to the greater efficiency of the public administration. The research and the interview showed that Slovenia is classified among the countries of the European Union with the work-code legislation which allows less flexibility in the public administration, which shows the need of altering the work-code legislation.

Keywords:flexibility, public administration, legislation, labour market, hypertrophy of regulations, over-regulations

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back