izpis_h1_title_alt

Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij Fikšinci in Gerlinci : magistrsko delo
ID Gomboc, Jelko (Author), ID Krzyk, Mario (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (6,94 MB)
MD5: 9A2FD6620BD3283163AC7C1997932862

Abstract
Slovenska in Evropska zakonodaja težita k temu, da se vsa odpadna voda pred izpustom v naravo mora ustrezno očistiti. Iz tega razloga se uvaja vedno več aglomeracij, kjer je potrebno ustrezno odvajati in čistiti komunalne odpadne vode. V magistrski nalogi smo naredili idejno zasnovo za kanalizacijski sistem v naseljih Fikšinci in Gerlinci. Po analizi površja smo predvideli tri možne rešitve odvodne in čiščenja odpadne vode na danem območju. Vse variante so zasnovane v kombinaciji gravitacijskih vodov in tlačnih vodov s črpališčem. Prva varianta vključuje Fikšince ter deloma Gerlince s skupno čistilno napravo v Fikšincih. Druga varianta zavzema enako območje le da odpadno vodo odvaja na centralno čistilno napravo Cankova. Varianta tri obsega samo vas Fikšinci. Tehnično ustreznost kanalizacijskega sistema smo preverili z izračunom hidravličnih razmer v cevovodih. Na koncu se je naredila še stroškovna analiza posameznih variant. S pomočjo popisa del smo izračunali investicijske stroške. Ocenili smo tudi stroške vzdrževanja posameznih variant ter s pomočjo skupnih stroškov primerjali posamezne variante za obdobje življenjske dobe investicije 50-ih let. Ugotovljeno je bilo, da ima varianta 3 najmanjše investicijske stroške in največje stroške vzdrževanja. Skupni stroški za obdobje 50-ih let so pokazali, da je varianta 3 tudi na daljše časovno obdobje ekonomsko najbolj upravičena rešitev. Tehnološko najboljša rešitev, vendar tudi najdražja, bi bila varianta 2. V tej varianti se odpadna voda odvaja na skupno čistilno napravo na Cankovi, ki ima dodatno terciarno stopnjo čiščenja odpadne vode.

Language:Slovenian
Keywords:kanalizacijski sistem, odvajanje odpadne vode, čiščenje odpadne vode, hidravlični preračun, idejna zasnova, stroškovna analiza.
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:FGG - Faculty of Civil and Geodetic Engineering
Publisher:[J. Gomboc]
Year:2018
PID:20.500.12556/RUL-103730 This link opens in a new window
UDC:628.3:696.136(497.4)(043.3)
COBISS.SI-ID:8556641 This link opens in a new window
Publication date in RUL:23.09.2018
Views:1635
Downloads:447
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:A conceptual solution for drainage and treatment of wastewater in the towns of Fikšinci and Gerlinci : master thesis
Abstract:
Slovenian and European legislation seeks to ensure that all wastewater is properly cleaned, before it is released into nature. It is for this reason, that more agglomerations are being introduced, where wastewater needs to be properly drained off and treated. In the master's thesis, we made the conceptual design for the sewage system in the towns Fikšinci and Gerlinci. After the analysis of the surface, we predicted three possible solutions for drainage and treatment of sanitary wastewater in a given area. All variants were designed in a combination of gravity pipes and pressure pipes with a pumping station. The first variant includes Fikšinci and partly Gerlinci with treatment plant in Fikšinci. The second variant occupies the same area, but discharge the waste water to the central treatment plant in Cankova. The third variant only includes Fikšinci. The technical suitability of the sewer system was checked by calculating the hydraulic conditions in the pipelines. In the end, we made a cost analysis of individual variants and calculated the investment costs with the help of a specification of works. We also evaluated the maintenance costs of individual variants and using the total costs compared the individual variants for the period of 50 years - the lifespan of the investment. We found that variant 3 has the lowest investment costs and the highest maintenance costs. The total cost for a period of 50 years have shown that variant 3 is the most economically viable solution. The best technological solution would be the variant 2, but it would also be the most expensive. In this variant, the wastewater is drained to a wastewater treatment plant in Cankova, which has an additional tertiary level of wastewater treatment.

Keywords:sewage system, drainage wastewater, wastewater treatment, hydraulic design, conceptual design, cost analysis

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back