izpis_h1_title_alt

Geomorfološko kartiranje kvartarnih pobočnih sedimentov na območju Oseka v Vipavski dolini
ID Žagar, Kevin (Author), ID Verbovšek, Timotej (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Popit, Tomislav (Co-mentor)

.pdfPDF - Presentation file, Download (25,87 MB)
MD5: C3881796D092A4684A4F21759196E830
.pngPNG - Appendix, Download (417,21 KB)
MD5: A3392F15648D13648FF979FCF497A9A6
.jpegJPEG - Appendix, Download (1,36 MB)
MD5: 97BAE31687E064FC82EEC2DE3AC5B6A5
This document has even more files. Complete list of files is available below.

Abstract
Preučevano območje se nahaja v okolici vasi Osek, v Vipavski dolini, JZ Slovenija. Severni rob Vipavske doline strukturno pripada enoti Zunanjiih Dinaridov. Zaradi narivne zgradbe območja mezozojski karbonati Trnovskega in Hrušiškega pokrova nalegajo na strukturno močno deformiran paleogenski fliš. Morfološki odraz narivne zgradbe so strma karbonatna ostenja, ki se dvigajo nad položnejšim flišnim pobočjem. Mehansko preperevanje apnencev proizvaja material v obliki obsežnih akumulacij kvartarnih gruščev in večjih blokov kamnin, ki so vključeni v pobočne procese. Posledice pobočnih procesov, predvsem gravitacijske bloke, in pa geomorfologijo površja lahko zelo dobro opazujemo na digitalnem modelu višin (DMV), pridobljenim iz lidarskih podatkov. Na senčenem DMV-ju preiskovanega območja zelo izstopa karbonatni blok, ki smo ga poimenovali Podkucelj. Diplomsko delo zajema geološko kartiranje območja širše okolice vasi Osek, z namenom ugotovitve litološke in sedimentne sestave ozemlja. Osredotoča se na geomorfološke značilnosti območja, s poudarkom na analizi večjega gravitacijskega bloka Podkucelj. Geološko kartiranje in analiza DMV-ja je pokazala, da je blok Podkucelj grajen iz apnenca in apnenčeve breče, njegova površina pa znaša malo manj kot 1 km2. Dodatno je blok razdeljen na tri dele in sicer: Osrednji Podkucelj, ki je največji ter Južni in Severni Podkucelj, ki sta manjša. Čelo vseh treh blokov je sestavljeno iz plastnatih apnencev, medtem ko se karbonatna breča pojavlja v zaledju. Breča je ponekod plastnata, njeni vpadi pa so različni. Na vseh blokih so prisotne izravnave, kar nakazuje na rotacijsko premikanje. Bloki so podvrženi intenzivnemu preperevanju in tudi zakrasevanju. Poleg večjega karbonatnega bloka, lahko na površini opazujemo še druge morfometrične elemente. Lepo so vidna predvsem melišča in karbonatne megaplasti v flišni podlagi, ki so bolj odporne na preperevanje in zato izstopajo tako v naravi kot na DMV-ju.

Language:Slovenian
Keywords:Vipavska dolina, vas Osek, digitalni model višin, gravitacijski blok, geološko kartiranje, geomorfologija.
Work type:Bachelor thesis/paper (mb11)
Organization:NTF - Faculty of Natural Sciences and Engineering
Year:2018
PID:20.500.12556/RUL-103585 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:1419358 This link opens in a new window
Publication date in RUL:20.09.2018
Views:955
Downloads:574
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Geomorphological mapping of Quarternary slope deposits in Osek area in Vipava Valley, SW Slovenia
Abstract:
The studied area is located in the vicinity of the village Osek, in the Vipava valley, SW Slovenia. The northern edge of the Vipava valley belongs structurally to the External Dinarides unit. Due to the naturally occurring structure of the region, the Mesozoic karbonates of the Trnovo and Hrušice nappe are thrusted over the structurally deformed paleogenic flysch. As a result, there are steep carbonate slopes and cliffs that rise above the more gently sloping flysch slopes. Mechanical weathering of limestone supplies material in the form of large accumulations of carbonate gravel and larger blocks of rocks that are involved in slope movement processes. The evidence of slope movement processes, especially gravity-slide blocks, and geomorphology of the surface can be very well observed on the digital elevation model (DEM) derived from lidar data. On the shaded DEM of the investigated area, a carbonate block, which we named Podkucelj, can be seen very distinctly. The diploma work includes geological mapping of the area surrounding the village Osek in order to determine the lithological and sedimentary composition of the territory, and focuses on the geomorphological characteristics of the area, with an emphasis on the analysis of the larger gravity block Podkucelj. Geological mapping and DEM analysis showed that the Podkucelj block is built from limestone and limestone breccias, and its surface is slightly less than 1 km2. In addition, the block is divided into three parts: Osrednji Podkucelj, which is the largest, and the smaller Južni and Severni Podkucelj. The forehead of all three blocks is composed of limestone, while carbonate breccias appear in the hinterland. Breccia is bedded in some places and has different strike and dip. There are planation surfaces present on all blocks, indicating a rotational movement. The blocks are subject to intensive weathering and karstification. In addition to the larger carbonate block, other morphometric elements can be observed on the surface, in particular, scree deposits and carbonate megabeds present in flysch, which are more resistant to weathering and thus stand out, both in nature and on the DEM.

Keywords:Vipava Valley, Osek village, digital elevation model, gravity-slide block, geological mapping, geomorphology.

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Files

Loading...

Back