izpis_h1_title_alt

Prva pomoč pri poškodbi zob : diplomsko delo
ID Bernik, Jan (Author), ID Slabe, Damjan (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Rojko, Franc (Comentor), ID Dolenc, Eva (Comentor)

.pdfPDF - Presentation file, Download (2,53 MB)
MD5: 3393A4190BACF9DD67CBF31DFE3FECE3
.mp4MP4 - Appendix, Download (21,92 MB)
MD5: DC9B40179D84FB14A9DB37922639D7CC

Abstract
Uvod: Poškodbe zob običajno povzroči direkten udarec, najpogosteje nastanejo pri otrocih. Izbitje zoba je ena izmed urgentnih poškodb zob. Za uspešen izid zdravljenja so poleg časa, ki je potekel od izbitja zoba do njegove vsaditve v zobiščnico, ključnega pomena ustrezni ukrepi v okviru prve pomoči na terenu. Namen: Ugotoviti ali laiki poznajo postopke prve pomoči pri izbitju zoba ali so bili z njimi seznanjeni na tečaju prve pomoči, in če poznajo pravilne medije, v katerih lahko shranijo poškodovan zob. Metode dela: Najprej je bil napravljen pregled literature. Empirični del je sestavljen iz eksperimentalne metode, kjer smo s praktičnim preizkusom na simuliranem primeru poškodbe zob, zbrali podatke o znanju prve pomoči pri poškodbi zob. Za izvedbo preizkusa smo izdelali mavčni model obraza in videoposnetek, v katerem je prikazana nezgoda izbitja zoba. Sodelujoči v raziskavi so bili po ogledu videoposnetka naprošeni izvesti postopke prve pomoči, pri tem pa so imeli na razpolago komplet prve pomoči za voznike motornih vozil. Pridobljene postopke smo ovrednotili s pomočjo izdelanega ocenjevalnega lista. Opravili smo 100 praktičnih preizkusov. Izbrani so bili naključni mimoidoči, različne starosti, spola in izobrazbe. Rezultati: V raziskavi si je 11 % oseb nadelo zaščitne rokavice, 25 % oseb je zob prijelo za krono, 96 % udeležencev zoba ne bi ponovno replantiralo, od tega je zob 2/3 oseb shranilo v nepravilni medij. 20 % udeleženih bi poškodovanca napotilo k zobozdravniku. Razprava in zaključek: Ugotovili smo, da udeleženci v raziskavi nimajo dovolj informacij o prvi pomoči pri poškodbi zob. Večina sodelujočih v raziskavi se zaveda, da je potrebno poškodovani osebi pomagati in ji zaustaviti krvavitev, vendar pa ne poskrbijo za potrebno varnost z uporabo zaščitnih rokavic iz kompleta prve pomoči. Nepravilno je prijelo zob večina oseb sodelujočih v raziskavi. Zob je nujno potrebno prijeti za krono in ne korenino, saj so na korenini vlakna pozobnice, ki jih moramo ohraniti za ponovno replantacijo v zobiščnico. Najboljšo uspešnost replantacije imajo zobje, ki niso izven zobiščnice več kot 5 min, zato si je potrebno prizadevati, da se vstavitev izvede na kraju poškodbe. Poznavanje pravilnik postopkov in medijev za shranjevanje izbitega zoba ključno vpliva na uspešnost rehabilitacije.

Language:Slovenian
Keywords:prva pomoč zob, poškodba zob, izbitje zoba, zobna avulzija, preživetje pozobnice
Work type:Bachelor thesis/paper
Organization:ZF - Faculty of Health Sciences
Year:2018
PID:20.500.12556/RUL-102622 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:5474667 This link opens in a new window
Publication date in RUL:05.09.2018
Views:2502
Downloads:1141
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:First aid for teeth injuries : diploma work
Abstract:
Introduction: Tooth injuries are the most common among children and are usually caused by a direct blow. Tooth avulsion is one of the most urgent tooth injuries. Appropriate measures in the field of first aid are crucial for a successful outcome of treatment, in addition to the time that has elapsed from the injury to the insertion into the tooth socket. Purpose: The purpose of the thesis is to find out whether laypeople know the first aid procedures for tooth injuries, whether they have been acquainted with the first aid course and whether they know the correct media in which they can store a knocked out tooth. Methods: First, a literature review was made. The empirical part consists of an experimental method, where data on first aid knowledge of tooth injury have been collected with a practical test in a simulated case of tooth damage. In order to perform the experiment, we created a model of the face with a knocked up tooth and made a video showing the tooth injury incident. Participants in the survey were asked to perform first aid procedures after watching the video, with a first aid kit available. The procedures obtained were evaluated using a developed evaluation assessment sheet. We conducted 100 practical tests where random passers-by of different ages, gender and education were selected. Results: In the survey, 11 % of participants wore protective gloves, 25 % of them touched the tooth for the crown, 96 % of the participants did not replant the tooth, 67 % of which stored the tooth in an incorrect medium. 20 % of the participants would have directed the injured person to the dentist. Discussion and conclusion: The survey shows that people did not receive enough information on the topic of first aid for tooth injuries. The majority of participants in the study are aware that it is necessary to help an injured person and stop the bleeding, but they do not provide the necessary safety, for example, use of protective gloves from the first aid kit. The majority of people involved in the study picked up the tooth incorrectly. It is urgent to pick it up by the crown and not the root because there are periodontal ligaments that are very important for replanting tooth into the tooth socket. The best replantation survival have teeth that are outside the tooth socket for less than 5 minutes, therefore efforts should be made to insert the tooth shortly after the injury. Knowing the right procedures of first aid for tooth injuries and media for storing a knocked out tooth plays a key role in the effectiveness of rehabilitation.

Keywords:first aid for teeth injuries, tooth injury, knocked out tooth, tooth avulsion, periodontal ligament survival

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back