izpis_h1_title_alt

Obravnava pacienta budistične veroizpovedi v zdravstveni negi : diplomsko delo
Kojc, Tilen (Author), Milavec Kapun, Marija (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, Čolnik, Mojca (Co-mentor)

.pdfPDF - Presentation file, Download (585,22 KB)

Abstract
Uvod: Vera in duhovnost že od nekdaj igrata ključno vlogo v človeškem življenju in pomembno vplivata na zdravstveno oskrbo in posledično zdravje vsakega posameznika. V današnjem času, polnem velikih migracij prebivalstva in nenehnih sprememb na vseh področjih življenja, smo se zdravstveni delavci primorani soočati in spopadati z novimi izzivi in vplivi na naše delo, ki jih prinaša globalizacija. Vse te prilagoditve in nova znanja so še posebej pomembni za medicinske sestre kot glavni steber zdravstvene oskrbe pacienta. Namen: Namen diplomskega dela je predstaviti glavna dejstva in prepričanja pacientov budistične veroizpovedi, ki bodo medicinskim sestram omogočila religiozno kompetentno, holistično zdravstveno nego. Osredotočili se bomo na predstavitev glavnih aspektov budizma in morebitnih religioznih potreb pacienta, ki se prevedejo v izbran način življenja. S tem bi pripomogli k boljši komunikaciji in bolj kompetentnemu izvajanju intervencij zdravstvene nege ter na ta način olajšali delo medicinskim sestram. Metode: V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo s tematskim pregledom literature. Vključitveni kriteriji pri iskanju so bili članki z letnicami izida med 2006 in 2017, napisani v angleškem jeziku in dostopni v celotnem obsegu besedila. Literatura je bila iskana s ključnimi besedami v bibliografskih podatkovnih bazah CINAHL, MEDLINE in ScienceDirect. Rezultati: V tem poglavju smo predstavili glavna prepričanja in navade pacientov budistične veroizpovedi. Osredotočili smo se na potencialna odstopanja pri obravnavi pacienta budistične veroizpovedi, glede na ustaljeno prakso zdravstvene nege pri nas, v zvezi s celotnim postopkom zdravstvene obravnave takšnega pacienta in glede najpomembnejše temeljne življenjske aktivnosti. Razprava in zaključek: Dokazano je, da upoštevanje religioznih potreb pacienta in aplikacija le-teh na vse življenjske aktivnosti med zdravstveno obravnavo lahko vplivata na boljšo kakovost oskrbe in boljše rezultate zdravljenja. S predstavitvijo in približanjem glavnih značilnosti in razlik pri pacientih budistične veroizpovedi smo pripomogli k boljšemu razumevanju medicinskih sester na tem področju in posledično omogočili kvalitetnejšo obravnavo pacienta budistične veroizpovedi.

Language:Slovenian
Keywords:medicinska sestra, zdravstvena obravnava, religiozne kompetence, zdravje, budistična veroizpoved
Work type:Bachelor thesis/paper (mb11)
Organization:ZF - University College of Health Studies
Year:2018
COBISS.SI-ID:5439851 Link is opened in a new window
Views:203
Downloads:142
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only to logged in users.
:
Share: Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Understanding a Buddhist patient in nursing : diploma work
Abstract:
Introduction: Religion and spirituality have always played a key role in human life and have an important impact on health care and consequently on the health of every individual. In today's time, full of large population migrations and continual changes in all areas of life, healthcare professionals are compelled to cope with and meet new challenges and impacts on their work brought by globalization. All these adaptations and new skills are particularly important for nurses as the main pillar of patient care. Purpose: The purpose is to present the main facts and beliefs of the patients of the Buddhist religion, which will enable the nurses to provide religiously competent, holistic health care. We will focus on the presentation of the main aspects of Buddhism and the possible religious needs of the patient, which are translated into the chosen lifestyle. By doing so, they would improve communication and more competent implementation of medical care interventions, thus facilitating work for nurses. Methods: In the diploma work, we used a descriptive approach with a thorough thematic literature review. Inclusion criteria for the search were articles published between 2006 and 2017, written in English and accessible in full text. Literature was searched with keywords in bibliographic databases CINAHL, MEDLINE and ScienceDirect. Results: Here we have presented the main beliefs and habits of the Buddhist patients. We focused on potential deviations in the treatment of the patient of a Buddhist religion, according to the established practice of nursing care in our country, regarding the entire treatment process of such a patient and the most important basic life activity. Discussion and conclusion: It has been proven that taking into account the patient's religious needs and applying them to all life's activities during medical treatment can affect the quality of care and better treatment outcomes. By presenting and approximating the main characteristics and differences in the patients' religious beliefs, we helped to better understand the nurses in this field and consequently enable a better treatment of the patient of Buddhist religion.

Keywords:nurse, healthcare, religious competence, health, buddhist beliefs

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back