izpis_h1_title_alt

Laboratorijsko preučevanje insekticidnega delovanja treh vrst zeolitov na koruznega žužka (Sitophilus zeamais /Motschulsky/, Coleoptera, Curculionidae)
ID Dervić, Aida (Author), ID Trdan, Stanislav (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (2,03 MB)
MD5: 288681AEB0CF33B32E88605F7C490F51

Abstract
V laboratorijskem poskusu smo preučevali insekticidno delovanje treh zeolitov (naravna 'Zeolit Slovenija' in 'Zeolit Srbija' ter sintetičnega 'Asorbio') za zatiranjeodraslih osebkov koruznega žužka (Sitophilus zeamais). V prvemu delu poskusa smo preučevali kontaktno delovanje inertnih prašiv, v drugem delu pa smo preučevali delovanje inertnih prašiv zmešanih z zrnjem pšenice. Izbrana prašiva smo uporabili v različnih koncentracijah, ki so predstavljala posamezna obravnavanja. Kot pozitivno kontrolo smo uporabili pripravek diatomejske zemlje 'SilicoSec®', negativno kontrolo pa so predstavljale petrijevke in stekleničke brez prašiv. Insekticidno delovanje izbranih prašnatih pripravkov smo preučevali v rastni komori pri različnih temperaturah (15, 20 in 25 °C) in pri dveh različnih vrednostih relativne zračne vlage (55 in 75 %). Smrtnost hroščev smo v prvemu delu poskusa ugotavljali 1., 2., 3., 4. in 7. dan po nastavitvi poskusa, potem pa smo 8., 9., 10., 11. in 14 dan ugotavljali smrtnost hroščev z zamikom. V drugem delu poskusa smo smrtnost hroščev ugotavljali 7., 14. in 21. dan po nastavitvi poskusa. V prvem delu poskusa smo signifikantno najvišjo smrtnost hroščev ugotovili v obravnavanjih 'Zeolit Slovenija' in 'SilicoSec®', v drugemu delu poskusa pa v obravnavanjih 'Zeolit Srbija' in 'SilicoSec®'. Največji insekticidni učinek preučevanih inertnih prašiv je bil dosežen pri kombinaciji višje temperature in nižje relativne zračne vlage po najdaljšem času izpostavljenosti. Pri preučevanju kontaktnega delovanja inertnih prašiv vpliva koncentracije nismo zabeležili. V drugem delu poskusa, kjer smo preučevali delovanje inertnih prašiv zmešanih z zrnjem pšenice, smo v vseh obravnavanjih potrdili najvišjo smrtnost hroščev pri višji koncentraciji.

Language:Slovenian
Keywords:varstvo rastlin, koruzni žužek, Sitophilus zeamais, diatomejska zemlja, insekticidno delovanje, laboratorijski poskus, učinkovitost, zeoliti, Asorbio, Srbija, Slovenija
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:BF - Biotechnical Faculty
Publisher:[A. Dervić]
Year:2018
PID:20.500.12556/RUL-100596 This link opens in a new window
UDC:632.76:632.951(043.2)
COBISS.SI-ID:8962169 This link opens in a new window
Publication date in RUL:31.03.2018
Views:1533
Downloads:500
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Laboratory evaluation of insecticidal activity of three zeolites against maize weevil (Sitophilus zeamais Motschulsky, Coleoptera, Curculionidae)
Abstract:
In the laboratory experiment, we examined the insecticidal activity of three zeolites (natural 'Zeolite Slovenia' and 'Zeolite Serbia' and the synthetic zeolite 'Asorbio') for the control of adult specimens of maie weevil (Sitophilus zeamais). In the first part of the experiment we examined the contact activity of inert powders, while in the second part we studied the activity of inert powders mixed with wheat grains. The selected powders were used in various concentrations, which represented individual treatments. As a positive control we used the preparation of the diatomaceous earth 'SilicoSec®', while the negative control was made up of Petri dishes and bottles without any powders. Insecticidal activity of selected powdered preparations was studied in a growth chamber at different temperatures (15, 20 and 25 °C) and at two different values of relative humidity (55 and 75%). In the first part of the experiment, the mortality of weevils was determined on the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 7th day after the experiment was set, and then on 8th, 9th, 10th, 11th and 14th days the mortality of weevils were determined with delay. In the second part of the experiment, the mortality of weevils was determined on the 7th, 14th and 21st days after the experiment was set. In the first part of the experiment, the highest mortality was recorded in 'Zeolit Slovenia' and 'SilicoSec®', while in the second part of the experiment, 'Zeolit Serbia' and 'SilicoSec®' were examined. The highest insecticidal effect of the studied inert powders was achieved with a combination of higher temperature and lower relative humidity after the longest time exposure. The influence of concentration on the contact inert powders was not recorded. In the second part of the experiment where we studied the action of inert powders mixed with wheat grains, we confirmed in all treatments the highest mortality of weevils at higher concentrations.

Keywords:plant protection, maize weevil, Sitophilus zeamais, diatomaceous earth, insecticidal activity, laboratory experiment, efficacy, zeolite, Asorbio, Serbia, Slovenia

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back