Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Janez Benedičič

Together there are 178 keywords, that are appearing 221 times.
22 of them (12.36 % of all) appear more than once, together appearing 65 times (29.41 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
7x10.77%razvoj
6x9.23%konstruiranje
4x6.15%krma, roboti, transport
3x4.62%prototipiranje, razvoj izdelka, kmetijstvo, avtomatizacija, metoda končnih elementov, krmljenje
2x3.08%modeliranje, verižni transporter, koncept, pogon, traktorski priključek, morfološka matrika, izdelava, konstrukcija, koncepti, trdnostna analiza, tračni transporter
1xelastomeri, ovrednotenje, specifikacije konstrukcije, pakiranje tekočin, injekcijsko brizganje, testna proga, preračuni, verižno gonilo, končna rešitev, FMEA analiza, prenova konstrukcije, termo delovanje, visokonapetostne varovalke, termo sprožniki, rezultati meritev, električna upornost, sunek momenta, enosmerna sklopka, skladnost izdelka v prehrambni industriji, električni IDC-kontakti, kratkostično delovanje, koncipiranje, snovanje, montažni proces, sposobnost procesa, zaraščena površina, izvedeni testi, segrevanje zmesi, hladni bloki, testirani aplikaciji, električno kolo, analiza konstrukcije, nastavljanje zaporne igle, ščipalne klešče, CE oznaka, elektromotorji, stabilnostni testi, navor, merjenje navora, numerični modeli, teleskopska izvedba, čisti prostori, simulacija brizganja, drsniško orodje, mobilne dvigalke, togost, metodika konstruiranja, trdnostna analiza optimizacija stropno dvigalo transport krme kmetijstvo kmetijska mehanizacija razvoj podeželja, transporterji, modularna zgradba, transportni trak, 3D-tisk, sušenje, potapljanje, neopren, večgnezdno orodje, zidni vložki, embalaža Bag in Box, morfološke matrike, vijačne zveze, SWOT analiza, pocenitev, stroškovna analiza, štedilniki, tečaji, MKE analiza, statična strukturna analiza, topološka optimizacija, mehanske simulacije, brizganje polimerov, orodja za brizganje, simulacije brizganja plastike, orientacija ojačitvenih vlaken, konstrukcijske tehnike, polimerni materiali, ojačitvena vlakna, nekovinska gradiva, valjasti zobniki, krmna naprava, krmna miza, dozirnik, čiščenje, primikanje, prikolica, valjaste bale, krmljenje živine, usmerjevalnik, rotor, travinje, ekološko kmetijstvo, senena krma, čiščenje umetnih tal, masa, centrifugiranje, centrifuga, epruveta, akumulatorji, pogoni, VDI 2221, zasčita kamere, samočistilna funicija, naprava, košnja, zaključna naloga, lovstvo, poškodbe mladičev srnjadi, brisalec, robot za čiščenje hlevov, lupinski končni elementi, čiščenje tal, hlevi, nosilno ogrodje, zlata zanka, stojala, proces oblikovanja, merjenje električnega polja, konstrukcijsko snovanje naprave, spomladanska obdelava, sortirni transporter, razvojno konstrukcijski proces, zobniki, podajalni transporter, obojestranski naklad, dezinfekcija, diabetična noga, izboljšava, diski, preizkuševališče, klin, varnost, električni pogon, podiranje dreves, gozdarstvo, ribiške mreže, konceptne rešitve, preračun tračnega transporterja, nevropatija, ozon, živinoreja, hlev, blaginja živali, krmilni voziček, govedo, industrija, oblikovanje, modeli, razvojni procesi, naprava za barvanje, doziranje, dezinfektor čevljev, diabetes, transporter, voziček, zahteve, specifikacije, predpolnjeni izdelki