Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Andrej Kitanovski

Together there are 98 keywords, that are appearing 119 times.
10 of them (10.2 % of all) appear more than once, together appearing 31 times (26.05 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
11x35.48%prenos toplote
4x12.9%magnetno hlajenje
2x6.45%toplotno stikalo, hlajenje, vlažen zrak, prenos snovi, energijska učinkovitost, uparjanje, upravljanje s toploto, aktivni magnetni regenerator
1xsolarno hlajenje, primerjalna analiza, hladilni sistemi, fotonapetostni hladilni sistemi, kapilarna cev, ekonomičnost, sprejemniki sončne energije, solarni toplotni hladilni sistemi, ionski veter, sušenje perila, vakuumsko sušenje, toplotne črpalke, energetska učinkovitost, izhlapevanje, elektro-hidrodinamično črpanje, ventilator, hlajenje elektronskih naprav, tokovni vzorci, izboljšan prestop toplote, dielektriki, Ogrevanje, Hlajenje, Prenosnik toplote, Toplotna črpalka, Peltier, prenos toplote pomivalni stroj energijska učinkovitost rekuperacija toplote odpadna toplota, elektromagnet, magnetokalorični, sušilni stroj kondenzacija zraka kondenzator segrevanje zraka sušenje perila vlažni zrak, elastokalorični učinek elektrokalorični učinek feroični materiali prenos toplote hladilni sistem hlajenje, sušilnik perila, kondenzacija, konstruiranje uparjalnika, električno omočenje površine, parno-kompresijski sistem, vizualizacija, elektrode, krmilna elektronika, kondenzator, toplotna izolacija, mikrofluidika, dvofazni tok, črpalno-uparjalno hlajenje, daljinsko ogrevanje, napetost, električni tok, triboelektrični par, termo-hidravlični izračuni, energetika, numerično modeliranje, parno-kompresijski sistemi, cevno omrežje, Python, triboelektrična vrsta, triboelektrični nanogenerator, Peltier element, toplotni kontrolni elementi, magnetokaloričen, toplotne diode, termoelektrično hlajenje, prenosnik toplote, triboelektrični učinek, dinamika tekočin, cevni prenosnik toplote, matematična optimizacija, tok hladiva, numerični model, magnetokalorični učinek, temperaturno ločevanje, hladilno število, parametrična analiza, hlajenje elektronike, uparjalnik, toplotna stikala, parno-kompresijsko hlajenje, vodno hlajenje, točkovno hlajenje, komprimiran zrak, digitalna mikrofluidika, elektro-omočljivost, površinska napetost, kapilarne cevi, elektroda, litografija, generator vrtincev, vrtinčna cev, kot omočljivosti, grelno število