Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Davorin Dolar

Vseh ključnih besed je 43, ki se skupaj pojavijo 71 krat.
9 ključnih besed (20.93 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 37 krat (52.11 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x21.62%fizikalna kemija, doktorske disertacije
4x10.81%polielektroliti, polielektrolitske raztopine, raztopine polielektrolitov
3x8.11%ionski izmenjevalci
2x5.41%termodinamika, kemijska tehnologija, protiioni
1xioni, ionska izmenjava, merjenje radioktivnosti, radioaktivni vzorci, difuzijski koeficienti ionov, anorganska kemija, difuzija, sistem topljencev vinilpiridinsulfat-ferisulfat, polistirensulfonske smole, zamreženost, prosta entalpija, kobalt, vinilpiridinsulfati, radioaktivnost, obsevanje z žarki gama, elektrode, radioliza vode, kalorimeter, specifična toplota, merjenje, meritve, kemična struktura, določanje ledišča, krioskopija, ledišče, elektrokemija, barijev polostirensulfonat, vodne raztopine, polimetilensulfonska kislina, entalpija nabrekanja, izmenjevalec Dowex 1, galvanski členi, zamreženi polielektroliti, srednji koeficienti aktivnosti