Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Janez Benedičič


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Janez BenedičičRoman Žavbi11
Leon Kos4
Leon Kos1
Skupaj316Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Janez BenedičičRoman Žavbi2
Marko Nagode1
Rajko Bernik1
Marija Klopčič1
Marjan Jenko1
Skupaj56