Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Rok Stropnik: Analiza življenjskih ciklov vodikovih tehnologij v prihodnji energijski oskrbi

MSc theses (4)

 1. Karlo Ambrožič: Proizvodnja industrijske pare za tehnološki proces v papirni industriji
 2. Jure Gramc: Vpliv strategije trajnostnega razvoja na ogljični odtis podjetja
 3. Matej Polak: Hlajenje energetskega transformatorja z vodnim hladilnim sistemom
 4. Julijo Josip Franz: Avtonomni energetski sistem na osnovi obnovljivih virov energije

Bsc theses (15)

 1. Maj Rudolf Vahtar: Elektrolizerji s protonsko izmenjalno membrano
 2. Andraž Cjuha: Tehno-ekonomska in okoljska analiza tehnologije izkoriščanja energije vetra
 3. Timotej Šehić: Proizvodnja vodika in okoljski odtis glede na ostale energente
 4. Matevž Cimermančič: Okoljski vplivi pridobivanja vodika z različnimi tehnologijami elektrolizerjev
 5. Dominik Gregorčič: Primerjava okoljskih vplivov žarnice in LED sijalke
 6. Rok Markovič: Okoljski vplivi proizvodnje vodika z elektrolizo in različnimi viri električne energije
 7. Domen Hojkar: Okoljski vplivi različnih scenarijev proizvodnje električne energije v Sloveniji
 8. Andrej Rozman: Prenapetostna krivulja gorivne celice s protonsko prevodno membrano
 9. Žan Andrejaš: Okoljski vpliv vozil
 10. Sergej Varljen: Emisije ogljikovega dioksida električnih vozil
 11. Nejc Kromar: Eksperimentalni sistem za določevanje karakteristik uparjanja vode
 12. Primož Črne: Eksperimentalno preverjanje obratovalnih značilnosti vodnih turbin
 13. Gregor Kovač: Obnovljivi viri energije in njihov vpliv na okolje v Sloveniji
 14. Tilen Rotar: Karakteristike centrifugalnih vodnih črpalk
 15. Jan Močnik: Školjčni diagram aksialne turbine