Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Dominik Kozjek: Okvir za informacijsko podporo procesom v proizvodnih sistemih na osnovi velepodatkov

MSc theses (29)

 1. Matej Rostohar: Vizualna kontrola pakiranja izdelkov na palete na osnovi konvolucijskih nevronskih mrež
 2. Jan Muc: Uvajanje enovitega sistema za povezovanje industrijskih krmilnikov
 3. Tim Simičak Hafner: 3D kartiranje in lokalizacija na mobilnem robotu na osnovi globinske kamere
 4. Luka Marinko: Razvoj odprtokodne učne robotske roke
 5. Anže Horžen: Razvoj mobilnega robota za vizualno pregledovanje reaktorske glave
 6. Gregor Bolka: Razvoj programskega orodja za napovedovanje obnašanja mobilnega robota
 7. Matic Bratina: Prepoznavanje objektov v delovnem prostoru industrijskega robota s pomočjo globinske kamere
 8. Andrej Nabergoj: Razvoj in izdelava merilne naprave za merjenje homogenosti magnetnega polja NdFeB magnetov
 9. Martin Knap: Dodeljevanje transportnih naročil na osnovi vzpodbujevalnega učenja v sistemu mobilnih robotov
 10. Nino Urh: Posnemanje dinamskega modela mobilnega robota z uporabo LSTM nevronske mreže
 11. Barbara Plahuta: Spletni vmesnik za upravljanje sistema mobilnih robotov
 12. Miran Domajnko: Integracija dajalnikov zasuka in pomika v enovit sistem
 13. Matej Barukčić: Sistem za avtonomno navigacijo mobilnega robota v industrijskem okolju
 14. Matej Razingar: Integracija industrijskega robota z odprtokodno programsko opremo ROS-Industrial
 15. Mitja Avguštinčič: Sistem za navigacijo mobilnih robotov na osnovi sledenja s kamero
 16. Žiga Hočevar: Sledenje materialnemu toku na osnovi radiofrekvenčne identifikacije
 17. Kristina Redenšek: Razvoj sistema za vodenje flote industrijskih samodejno vodenih vozičkov
 18. Matej Luheni: Razvoj pametnega prijemala
 19. Nejc Planinšek: Razvoj krmiljenja mobilnega robota z metodo vzpodbujevalnega učenja
 20. Anton Pleško: Avtonomna robotska merilna postaja za zajem toka CO2 iz zemlje
 21. Jaka Jereb: Rudarjenje procesov za analizo in sintezo proizvodnih ter poslovnih sistemov
 22. Urška Henigman: Analiza utrujanja in mehanskega odziva kolesnega elektromotorja
 23. Gašper Cvenkel: Razvoj avtomatske stabilizacijske naprave za zarisovanje hlodov
 24. Diko Purić: Zmanjševanje nepopolnosti proizvodnih podatkov z metodo strojnega učenja
 25. Matic Pogačnik: Integracija krmilnika kolimatorja žarka protonov naprave za zdravljenje očesnega raka v krmilni sistem pospeševalnika protonov
 26. Anže Ilić: Varnostni sistem za preprečevanje trkov pri električnem invalidskem vozičku
 27. Peter Šik: Razvoj orodij za izdelavo dokumentacije v obogateni resničnosti
 28. Gal Gorjup: Procesiranje in klasifikacija EEG signalov za napredne vmesnike človek-stroj
 29. Drejc Dolinar: Spletni sistem za integrirano spremljanje in krmiljenje pametnega domovanja

Bsc theses (67)

 1. Matej Čampelj: Sistem za razpoznavo igralnih kart na osnovi globokega učenja
 2. Nejc Jagodic: Robotizacija transporta v okolju individualne proizvodnje
 3. Gašper Ahačič: Preprosta računalniško krmiljena batna črpalka na osnovi injekcijske brizge
 4. Kristjan Živalič: Sistem za detekcijo in sledenje roja mobilnih milirobotov
 5. Klemen Tomc: Analiza gibljivosti sodelovalnega robota Franka Emika Panda
 6. Lenart Rupnik: Razvoj sistema za napovedovanje večdimenzionalnih časovnih vrst z nevronskimi mrežami
 7. Klemen Porenta: Integracija kolaborativnega robota s CNC rezkalnim strojem
 8. Bor Šteblaj: 3D tisk z ABB robotsko roko in namenskim programom
 9. Jure Dvoršak: Razvoj platforme za raziskave robotike roja
 10. Anej Zupanc: Klasifikacija delovnih operacij na osnovi posnetkov gibanja dlani
 11. Klara Nemanič: Risanje z robotsko roko na podlagi sledenja položaja rok uporabnika
 12. Luka Gergolet: Razvoj mobilnega robota in usklajenega virtualnega simulacijskega modela
 13. Aljoša Burger: Razvoj sistema za določanje lege objektov na osnovi globinske kamere
 14. Luka Kovač: Večagentno spodbujevalno učenje za krmiljenje simuliranega sistema za stisnjen zrak
 15. Žiga Mežnar: Razvoj interaktivnega pametnega ogledala
 16. Marko Zarač: Razvoj in vrednotenje triosnega elektronskega stabilizatorja
 17. Urška Bratuša: Zagotavljanje stabilnosti kvadrokopterja s pomočjo platforme Arduino
 18. Mitja Debeljak: Vodenje sodelovalnega robota na osnovi mehatronske makete
 19. Marcel Ferme: Izdelava robotskega sesalnika na podlagi platforme Arduino
 20. Luka Blažek: Analiza in nadgradnja avtomobilskega avdio sistema
 21. Matej Mesojedec: Načrtovanje poti z algoritmom A* na mikrokrmilniku Arduino
 22. Tilen Pucelj: Sočasna lokalizacija in kartiranje z robotom TurtleBot 2
 23. Tomaž Cencič: Karakterizacija in optimizacija robota sledilca črte
 24. Žiga Gašperin: Analiza navigacijskega sistema mobilnega robota Turtlebot2
 25. Nejc Karlo: Simulacijski model robotske roke Franuc v okolju Gazebo
 26. Miha Jelenčič: Komunikacija z robotskim krmilnikom na osnovi algoritma COBS
 27. Andraž Pustotnik: Razvoj in izdelava nizkocenovnega CNC gravirnega stroja
 28. Matic Ljubi: Načrtovanje tiskanih vezij za robotske aplikacije
 29. Janez Goršin: Razvoj računalniško krmiljenega risalnika
 30. Rok Kalister: Razvoj in nadgradnja preizkuševališča za polimerne zobnike
 31. Samo Novak: Uravnoteženje dvokolesnega robota z uporabo PID krmilnika
 32. Domen Marš: Problem parkiranja robota z diferencialnim pogonom
 33. Andrej Krusič: Razvoj pametnega stikala za hišno avtomatizacijo
 34. Marko Krasnik: Optimizacija krmiljenja robotskega sledilca črti z metodo gradientnega spusta
 35. Matej Rostohar: Zaznavanje prisotnosti človeka na osnovi vgradnega računalnika s kamero
 36. Žiga Likar: Razvoj krmilnika za simulirano avtonomno vozilo na osnovi kamere in lidarja
 37. Vid Zavodnik: Razširjeni Kalmanov filter za določanje lege mobilnega robota na osnovi inercialne merilne enote in kodirnikov
 38. Adam Nanut: Integriran robotski krmilnik na osnovi mikrokrmilnika ATmega32U4
 39. Blaž Gorjanc: Uporaba kamere za hkratno lokalizacijo in kartiranje pri mobilnem robotu
 40. Marko Osolnik: Razvoj in primerjava metod vodenja mobilnega robota v referenčno lego
 41. Klemen Pikš: Optimizacija konstrukcijskih parametrov tekmovalnega mobilnega robota
 42. Jan Časl: Sistem za avtomatsko odstranjevanje izdelkov iz 3D tiskalnika
 43. Jure Hudoklin: Razvoj samodejno vodenega vozička z vsesmernim programom
 44. Janez Leben: Operacija primi-položi z robotom Fanuc LR Mate 200iD in kamero
 45. Matic Rus: Integracija industrijskega robota s programskim paketom Robot Operating System
 46. Jaka Lampič: Razvoj konstrukcije samokolnice z dodatnim električnim pogonom
 47. Matej Jakša: Energetsko neodvisen pametni rastlinjak
 48. ROK MOKOREL: Merjenje razdalje in hitrosti objektov v mrtvem kotu vozila
 49. Jernej Grčar: Merjenje temperature električno prevodnega tekstila
 50. Matevž Jeršin: Klasifikacija raziskovalnih del s področja strojništva z metodo strojnega učenja
 51. Andraž Pečjak: Pretaljevalno spajkanje za izdelavo vezij s površinsko nameščenimi komponentami
 52. Dominik Pikš: Samodejno nastavljanje parametrov PID krmilnika mobilnega robota
 53. Nina Malalan: Vibracijska povratna zveza pri haptični napravi za prostorsko vodenje letala
 54. Anže Horžen: Kinematika mobilnega robota s holonomnim pogonom
 55. Rok Bajt: Zasnova nadgradnje montažne in lepilne postaje
 56. Matej Hrvatin: Simulacija avtonomnega mobilnega robota z diferencialnim pogonom
 57. Rok Škaper: Zasnova sistema za selektivno lasersko taljenje kovinskega prahu
 58. MARK BRAJNIK: Programski jezik MicroPython na mikrokrmilnikih ARM Cortex-M4
 59. Gašper Muhič: Krmiljenje razsvetljave v pametni hiši
 60. David Svetec: Spremljanje stanja in podatkov senzorskih mrež s pomočjo obogatene resničnosti
 61. Gašper Tanko: Podpora inženirskim operacijam v okolju mešane resničnosti
 62. Jaka Simončič: Razvoj krmiljenja kibernetske protetične dlani
 63. Jan Pleterski: Krmiljenje DC motorja z mikrokrmilnikom ESP32
 64. Barbara Kogovšek: Analiza metod za določanje položaja črte pri robotskem sledilcu črte
 65. Dominik Šavli: Kibernetsko fizični delovni sistem na osnovi CNC obdelovalnega stroja
 66. Dušan Majkić: Razvojno okolje za vizualno programiranje mobilnih robotov
 67. Žiga Kaštigar: Izdelava 3D tiskalnika za ciljno nalaganje