Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

  1. Uroš Bizjak: Razvoj optimalne arhitekture merilnega dela trifaznega števca električne energije

Druga dela (4)

  1. Anton Gradišek, Marion Van Midden, Matija Koterle, Vid Prezelj, Drago Strle, Bogdan Štefane, Helena Brodnik Žugelj, Mario Trifković, Ivan Kvasić, Erik Zupanič, Igor Muševič: Improving the chemical selectivity of an electronic nose to TNT, DNT and RDX using machine learning
  2. Drago Strle, Bogdan Štefane, Mario Trifković, Marion Van Midden, Ivan Kvasić, Erik Zupanič, Igor Muševič: Chemical selectivity and sensitivity of a 16-channel electronic nose for trace vapour detection
  3. Drago Strle, Bogdan Štefane, Erik Zupanič, Mario Trifković, Marijan Maček, Gregor Jakša, Ivan Kvasić, Igor Muševič: Sensitivity comparison of vapor trace detection of explosives based on chemo-mechanical sensing with optical detection and capacitive sensing with electronic detection
  4. Drago Strle, Uroš Nahtigal, Graciele Batistell, Vincent Chi Zhang, Erwin Ofner, Andrea Fant, Johannes Sturm: Integrated high resolution digital color light sensor in 130 nm CMOS technology