Izvoz metapodatkov_h1_title_alt

Neznan format izvoza!

Parametri izvoza:

  • id: identifikator gradiva in je pozitivno celo število. Parameter je obvezen.
  • format: format izvoza, ki lahko ima naslednje vrednosti:
    • xml - interni XML zapis gradiva. Vrne največ podatkov o gradivu;
    • rdf - interni RDF zapis gradiva. Vrača zgolj osnovne podatke;
    • dc-xml - metapodatkovni nabor Dublin Core v XML obliki;
    • dc-rdf - metapodatkovni nabor Dublin Core v RDF obliki.

Primer uporabe:

Export.php?id=37&format=dc-xml

vrne gradivo z identifikatorjem 37 v formatu DC-XML.